მდიდრებზე მაღალი გადასახადების პოლიტიკამ შვედეთში ეკონომიკური სასწაული გამოიწვია

შვედეთის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, შემოსავლების რედისტრიბუცია წარმატებული ეკონომიკის გასაღებია.