ახალგაზრდობა პოლიტიკაში, და არა მარტო

სტუდენტური აქტივიზმი, თუკი მისი პრობლემატიკის სრულად გაგება გვსურს, ყველაზე ფართო კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. ჩემი აზრით, ეს კონტექსტი არის საზოგადოებრივი ცნობიერების ევოლუციის პროცესი.  მე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენგანი, ამა თუ იმ როლით და ფუნქციით, წილით, გაცნობიერებლად თუ გაუცნობიერებლად ვმონაწილეობთ ამ  პროცესში, რომლის მიზანი ჩვენი ერთობლივი თანაცხოვრების მუდმივი სრულყოფა და იდეალთან მიახლოებაა.  ყველა ჩვენი ქმედება ამ კონტექსტშია […]