ანა ფირცხალაშვილი: შრომის “თავისუფლება“ თუ შრომის „უფლება“?

შრომის უფლება, ისე როგორც საკუთრების უფლება დატვირთულია სოციალური ასპექტებით. ამიტომაც ვერ იქნება თავისუფალი სახელმწიფო რეგულაციებისაგან.