ამარტია სენი: განვითარება როგორც შესაძლებლობების გაფართოება

ამარტია სენი გახლავთ  ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკაში (1998 წ). მას მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ჰუმანური განვითარების თეორიის, კეთილდღეობის ეკონომიკის, სიღარიბის განმაპირობებელი მექანიზმების კვლევასა და პოლიტიკურ თეორიებში. ამარტია სენს უკავშირდება “სოციალური არჩევნის შესაძლებლობის” თეორიის შექმნა. სენმა უმნიშვნელოვანესი როლი შეიტანა “ადამიანური განვითარების ინდექსის” (Human Development Index (HDI)  შექმნაში, რომლითაც მსოფლიოში ქვეყნების განვითარებას ზომავენ ოთხი ძირითადი მიმართულებით: ბედნიერების, სიცოხლის […]