25 ორგანიზაციის მიმართვა საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს

კონსტიტუცია თანასწორობისთვის – არა Liberty Acts-ს!