გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისათვის: ზოგადი ტენდენციები და საქართველო

2006 წლის 9 დეკემბრის კონფერენციის მასალები

თბილისი 2007

სრული ტექსტი

გააზიარეთ საოციალურ ქსელებში
Facebook
Twitter
Telegram
შეიძლება დაინტერესდეთ