ტატო ხუნდაძე: მცირე და არაეფექტური ბიუროკრატია

საქართველოში არსებობს მითები იმის თაობაზე, რომ ქართული ბიუროკრატია საკმაოდ დიდია და უზარმაზარი ფული იფლანგება უფუნქციო სახელმწიფო აპარატის შენახვაში.

“აუთსორსინგი”, როგორც ჩაგვრა

წინამდებარე სტატიაში მიმოვიხილავ Outsourcing-ის ისტორიულ წინაპირობებს, ამ ფენომენის ეკონომიკურ განზომილებებს გლობალურ დონეზე.