ანა ფირცხალაშვილი: შრომის “თავისუფლება“ თუ შრომის „უფლება“?

შრომის უფლება, ისე როგორც საკუთრების უფლება დატვირთულია სოციალური ასპექტებით. ამიტომაც ვერ იქნება თავისუფალი სახელმწიფო რეგულაციებისაგან.

სოციალური სამართლიანობა – ახალი წესრიგი XXI საუკუნის მსოფლიოსათვის

კაცობრიობა განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის. სოლიდარობა და სოციალური სამართლიანობა სახელმწიფოს, ან სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მხოლოდ კეთილი ნება აღარ არის.

სოციალური სახელმწიფოს ფორმულა: მაქსიმუმი, სულ ცოტა, მინიმუმისათვის

სოციალური სახელმწიფოსთვის ძირითადად დამახასიათებელია სამართლიანი გადანაწილების პრინციპი.

როგორ შევინარჩუნოთ მუდმივად ფუნდამენტური ღირებულებები კონსტიტუციაში?

ამ კითხვაზე პასუხს, ჩვენი წარსული გამოცდილებიდან მივიღებთ.