იალტის წესრიგი უნდა დასრულდეს

დღევანდელი გაერო უფრო ინერციულად ფუნქციონირებს ვიდრე ეფექტურად. არაეფექტურობის მიზეზი არა იმდენად გაეროს დამაარსებელ სახელმწიფოთა(აშშ, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, სსრკ) ურთიერთანტაგონიზმი, რამდენადაც მათი სტატუსის ლეგიტიმაციის გამყარების მცდელობებია. ხუთივეს პრივილეგირებულობას ამყარებს მხოლოდ ერთი არგუმენტი_ „მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება“. მეორე მსოფლიო იმის შემდეგ გავიდა 80 წელი, ამ პერიოდში შეიცვალა არა მხოლოდ სახელმწიფოები, არამედ ადამიანთა თაობებიც, დღევანდელ 30-35 წლის ადამიანისთვის […]