ლიბერალური ტოტალიტარიზმი – რატომ ცდილობენ ჩვენს გამარტოსულებას?

ჩვენ არ უნდა მოვტყუვდეთ იმ ფაქტით, რომ თანამედროვე სახელმწიფოში აღარ არსებობს ტერორი, დახვრეტები და გადასახლებები. ამის ერთ-ერთ მიზეზი ისაა, რომ ისინი, ვინც დღეს ძალაუფლებას ფლობენ, არ ჩანან ისე მკვეთრად, როგორც ტოტალიტარულ სახელმწიფოებში,