თავისუფალი ბაზრის პოლიტიკები იშვიათად ამდიდრებს ღარიბ ქვეყნებს

თავისუფალი ბაზრისა და თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკები ძალიან იშვიათად მუშაობს ან საერთოდ არ მუშაობს. მდიდარი ქვეყნების უმრავლესობა თავად არ იყენებდა ამგვარ პოლიტიკებს, როცა განვითარების საფეხურზე იყო.