ანვარ შეიხი: ვინ იხდის “კეთილდღეობისთვის” კეთილდღეობის სახელმწიფოში?

ჩვენ გვეუბნებიან, რომ კეთილდღეობის სახელმწიფო ძირს უთხრის ეკონომიკურ ზრდას და ზრდის უმუშევრობას, ვინაიდან იგი ხელს უწყობს ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდას.