ლაშა ხარაზი: ნეოლიბერალიზმის სიღარიბე

ერთადერთი თავისუფლება, რომელსაც ნეოლიბერალური აქსიომატიკა ინსტიტუციური დერეგულაციების დამნაშავე ცნობიერების წარმოებასთან სინთეზის ფონზე ინდივიდის შეუვალ და ფუნდამენტურ უფლებად აცხადებს, სიღარიბეში ყოფნის უფლებაა.