კამპანია “კონსტიტუცია თანასწორობისთვის” ვენეციის კომისიის დასკვნას ეხმაურება

ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაა, რომ ახალი გადასახადის შემოღების საკითხი, უპირველესად, საქართველოს პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს.