ქართული კაპიტალიზმის ჰიბრიდები

პოსტსაბჭოთა საქართველოში კაპიტალიზმის დაჩქარებული „ინსტალაცია“ ქმნის უნიკალურ პოლიტ-ეკონომიკურ და ფსიქო-სოციალურ სისტემებს.