მათე გაბიცინაშვილი: პროდასავლურობის ისტერიას სჭირდება ტრანსფორმირება

არ შეიძლება ევროცენტრიზმი გამოცხადდეს ერთადერთ აზრობრივ დიქტატურად და ევროსკეპტიკოსები განიდევნონ სააზროვნო სივრციდან.