დაბალი გადასახადები და დერეგულაცია ეკონომიკურ ზრდას აფერხებს

ეკონომიკური წარმატება დაკავშირებულია გადასახადებთან, რომელიც საჯარო ინვესტიციაში მიდის, ასევე რეგულაციებთან, რომელიც იცავს როგორც გარემოს, ასევე მოსახლეობის ჯანმრთელობას.