შანტალ მუფი: პოპულისტური მომენტი

უნდა უკუვაგდოთ მედიის მარტივი ხედვა, რომელიც პოპულიზმს მხოლოდ დემაგოგიად წარმოაჩენს და საპასუხოდ, გამოვიყენოთ ანალიტიკური პერსპექტივა.