მცირე კომენტარი აფბა-ს რჩევებზე ლარის კურსის მერყეობასთან დაკავშირებით

დოლარის კურსი სისტემატურად სიმყარე არის სწორედ საქართველოსთვის დამახასიათებელი უზარმაზარი უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების შედეგი.