საუკეთესო 15 ფილმი, რომელმაც სარტრის ფილოსოფიის გავლენა განიცადა

მისმა ნაშრომებმა გავლენა მოახდინეს არა მარტო სოციოლოგიაზე, კოლონიურ და პოსტკოლონიურ თეორიებზე, არამედ თავისი კვალი დატოვეს კინემატოგრაფიაზეც