რობერტ ვეიდი: სახელმწიფოს როლის დაბრუნება

გაკვეთილები აღმოსავლეთ აზიის განვითარების გამოცდილებიდან* რობერტ ვეიდი   – ლონდონის ეკონომიკური სკოლის (London School of Economics) პოლიტეკონომიისა და განვითარების პოლიტიკის პროფესორი. მთარგმნელი – ბათუ კოპალიანი Copyright: European.ge აღმოსავლეთ ევროპის კომუნისტური რეჟიმების დამხობის შემდგომ, ამ გარდამავალი ქვეყნების პოლიტიკოსებმა და ანალიტიკოსებმა ცალსახა უარი თქვეს აღმოსავლეთ აზიის განვითარების გამოცდილების გააზრებაზე. მათ მეტად აინტერესებდათ დასავლეთ ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის […]