კონკურსი ახალგაზრდა ანალიტიკოსებისთვის

საქართველოს პროგრესის ცენტრი, “სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს, „ახალგაზრდები პროგრესული პოლიტიკისთვის“. ამ პროექტის ფარგლებში, პროგრესის ცენტრი აცხადებს კონკურსს ახალგაზრდების მიღებაზე. კონკურსის საშუალებით შეირჩევიან ახალგაზრდები, რომლებიც მოამზადებენ პოლიტიკის დოკუმენტებს შემდეგ თემებზე: ახალგაზრდობა და უმაღლესი განათლება, ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაზღვევა. ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ ტრენინგ-გადამზადება პოლიტიკის დოკუმენტების წერაში. […]

დემოკრატიზაციის მტერი – ელიტების ფაშიზმი

ქართულ დემოკრატიას ყავს ერთ-ერთი ყველაზე ვერაგი მტერი _ ელიტები, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად არიან დაინტერესებულნი საზოგადოების გახსნილობასა და მოქალაქეთა თანასწორობაში. ელიტები შეიძლება შეიქმნას ყველა ფენაში და ყველა სფეროში _ პოლიტიკაში, მედიაში, არასამთავრობო სექტორში, კულტურაში და ა.შ. მათი უმთავრესი მიზანია ექსკლუზიურობის შენარჩუნება და მისი ძალაუფლებასა ან ფულში კონვერტირება. ასეთი ელიტები თავისთავად არ არიან დაინტერესებულნი საზოგადოების განვითარებაში, რადგან […]