ცოდნაზე ორიენტირებული საზოგადოების შექმნა

ავტორი: ჯოზეფ შტიგლიცი თარგმანი: რევაზ კარანაძე ნიუ–იორკი –  მსოიფლიოს ყველაზე მდიდარი ქვეყნების მაცხოვრებლები მივიდნენ იმ აზრამდე , რომ მათი ეკონომიკა  ინოვაციაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ განვითარებული სამყაროს ქვეყნებში ინოვაცია უკვე ორ ათწლულზე მეტია რაც მათი ეკონომიკის ნაწილია.  მართლაც ათასობით წელი, ინდუსტრიულ რევოლუციამდე შემოსავლები განიცდიდნენ სტაგნაციას. შემდეგ შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე გაიზარდა და […]