ერიხ ფრომი, ფემინიზმი და ფრანკფურტის სკოლა (II ნაწილი)

ფრომი გენდერზე:  კონფლიქტური  მოდელები 1940-იანი წლებიდან გარდაცვალებამდე  ფრომი  პირველი   წარმომადგენელი იყო კრიტიკული თეორიისა, რომელმაც გენდერული პერსპექტივა განავითარა,  ფოკუსირებას ახდენდა  ქალსა და მამაკაცს შორის  განსხვავებების  თეორიტიზებაზე. მისი პერსპექტივები  გამუდმებით იცვლებოდა და  საოცრად ურთიერთსაწინააღმდეგო იყო, ახდენდა რა  გენდერის თეორიტიზების სირთულეების  გადასინჯვას, დომინანტური  იდეოლოგიური ცრურწმენების გადალახვით. 1943 წელს,   ესეიში   ”სქესი და  ხასიათი” ფრომი საკუთარ თავზე  იღებს გენდერის დომინანტური მოდელების დახასიათებისა და  […]