ერიხ ფრომი, ფემინიზმი და ფრანკფურტის სკოლა (I ნაწილი)

დუგლას კელნერი ერიხ ფრომი, ფრანკფურტის სკოლის ერთ–ერთი წარმომადგენელი,  მნიშვნელოვნად  იყო ჩართული გენდერის,  ქალსა და კაცს შორის განსხვავების, პრობლემების თეორეტიზებაში. გარკვეული თვალსაზრისით, ფრომმა წინასწარ განსაზღვრა, მარქსისტული ფემინიზმისა და  გენდერის სოციალურად კონსტრუირებული ბუნების პოსტსტრუქტურალისტური ანალიზის  შექმნის, შემგდომი მცდელობები. გენდერის ფრომისეული ანალიზი არაერთ აზროვანი და ურთიერსაწინააღმდეგო იყო. ის  მამრობითი სქესის დომინანტური პერსპექტივიდან აანალიზებდა  გენდერისა  და სექსუალობის საკითხებს. ამ […]