სტუდენტური თვითმმართველობების კვლევა

საინიციატივო ჯგუფმა ჩაატარა თსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის მრავალმხრივი კვლევა. GPAC-ს (აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი) მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ჩატარებული იქნა მრავალი ფოკუს ჯგუფი და ინტერვიუ ასევე მოხდა სტრუქტურული ანალიზი და ევროპული გამოცდილების შესწავლა. ნოემბრის თვეში თსუ-ს სხვადასხვა ფაკულტეტზე ჩატარდება 5 შეხვედრა სადაც პრეზენტირებული იქნება კვლევის შედეგად მიღებული რეზულტატები და ჩვენი ხედვა თუ როგორაა შესაძლებელი დღევანდელი პრობლემების გადაჭრა, […]