ინოვაციური სახელმწიფო კაპიტალიზმის აღზევება

უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში, რამდენადაც განვითარებული სამყაროს დიდი ნაწილი ეკონომიკურ კრიზისშია ჩაფლული, სახეზე გვაქვს ახალი ტიპის კაპიტალიზმის გამოჩენა, რომელიც მთავარი გამოწვევაა laissez-faire ეკონომიკისთვის. განვითარებული სამყაროს დიდ ნაწილში სახელმწიფო კაპიტალიზმი – რომელშიც სახელმწიფო ფლობს როგორც კომპანიებს, ასევე თამაშობს მნიშვნელოვან როლს მათ განვითარებასა და ხელშეწყობაში – თავისუფალ ბაზარს ცვლის. 2015 წლისთვის სახელმწიფოების მფლობელობაში არსებული ფონდების აქტივების მოცულობა 12 […]