ეკონომიკური ზრდა და საგარეო ვალი საქართველოში

დავით კოსაკიანი ბოლო დროს ხშირია საუბარი საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ტემპების კლებაზე. ზოგჯერ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის 2013 წლის მაჩვენებელს მექანიკურად ადარებენ 2007–2012 წლების ანალოგიურ მაჩვენებელს. აღნიშნული შედარება სრულიად არაკორექტულია, რადგან 2013 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მოდელი შეცვალა. რომელი ძირითადი ფაქტორებით არის გამოწვეული ეკონომიკური ზრდა 2013 წელს და რომელი ძირითადი ფაქტორით იყო გამოწვეული “ეკონომიკური ზრდა” […]