ხუდონჰესის პროექტი და მდგრადი ენერგეტიკის გამოწვევები (პოპულარული სამახსოვრო)

1. არსებული გზშ(გარემოზე ზემოქმედების შეფასება)  მიხედვით, კაშხლის გარღვევის შემთხვევაში, 34 კილომეტრის დაშორებით 5,4 კილომეტრის გასწვრივ ტალღის სიმაღლე 5,6 მეტრი იქნება, ხოლო ზღვის სანაპიროს 54 კვადრატული კილომეტრი 30 სმ სიმაღლის წყლით დაიფარება  დანგრეული ეკოსისტემების სერვისები, ლანდშაფტები, სოციუმები (19 თემი) და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ვეღარასდროს აღდგება (საპროექტო არეალის საერთო ფართობია 1538 ჰექტარი, დაიტბორება-500) რატომ არ ვცდილობთ საერთაშორისო […]