სოციალური სახელწიფოს გამოწვევებისა და კულტურის პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ II ნაწილი

დოქ. ფრანკ ტრემელი, ისტორიკოსი 18 მარტი, ჰამბურგი წინამდებარე წერილი წარმოადგენს გაგრძელებას ცოტა ხნის წინ european.ge-ზე ამავე ავტორის მიერ გამოქვეყნებული წერილისა „სოციალური სახელწიფოს გამოწვევებისა და კულტურის პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ“. წერილი ეძღვნება ყველა მკითხველს, განსაკუთრებით კი ბატონ გოგი ლორთქიფანიძეს და მის მიერ დისკუსიაში გამოთქმულ მოსაზრებებს, რომელიც პირველ წერილს მოჰყვა. კომენტარებს და მოსაზრებებს მხოლოდ მივესალმებით. პატივცემულო ბატონო ლორთქიფანიძე, […]