სოციალური სახელწიფოს გამოწვევებისა და კულტურის პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ

ამ წერილის დაწერის იდეა აღმოცენდა საქართველოში სოციალური სახელწიფოს მიმართულებით გადადგმული პირველი ნაბიჯებისა და გამოწვევების შესახებ დისკუსიის შედეგად, ამიტომაც ავტორი მიესალმება კომენტარებსა და შენიშვნებს დისკუსიის გაღრმავებისათვის. ფრანკ ტრემელი, ისტორიკოსი  ჰამბურგი 4 მარტი 2013 წელი საქართველოში სოციალური სახელწიფოს პირველი ნაბიჯები იდგმება, თვითმმართველობის რეფორმა დაიწყო, სოფლის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებებიც ხორციელდება, მაგალითად გლეხებისა და ფერმერების საწყისი კაპიტალით, იაფი კრედიტებითა […]