რა არ უნდა განმეორდეს!

2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეებმა გასაოცარი მობილიზებულობა და ერთსულოვნება გამოავლინეს და უამრავი მანიპულაციისა თუ ზეწოლის მიუხედავად შეძლეს კონსოლიდირებული და ღრმად ფესვგადგმული ავტორიტარული რეჟიმის დემოკრატიული გზით შეცვლა. აღნიშნული ცვლილება თავისი არსით საქართველოსთვის უპრეცედენტო და ისტორიულია, მაგრამ პროგრესისა და განვითარებისთვის აუცილებელია წარსული შეცდომებისა თუ მანკიერებების სიღრმისეული ანალიზი, რათა სამართლიანობის აღდგენასთან ერთად გაცნობიერებული იქნას თუ რა ტიპის […]