რა არის სოციალ-დემოკრატია? (თავი III)

3. სოციალ-დემოკრატიის იდეების განვითარება სოციალ-დემოკრატიულ იდეოლოგიას ბევრი საწყისი აქვს. თავიდან მის ჩამოყალიბებაში დიდი როლი ითამაშეს XIX საუკუნის კლასიკოსებმა, მაგრამ,  ლიბერალური და ჰუმანისტური დისკუსიებიც ძალზე მნიშვნელოვანი იყო. XIX საუკუნეში – ბრძოლის წლებში, დიდი იყო გერმანული სოციალ-დემოკრატიის დებატების გავლენა, ხოლო XX საუკუნის დასაწყისში სოციალური პოლიტიკის გარშემო წარმოებული ბრიტანული დისკუსიების დრო დადგა. სოციალ-დემოკრატიული თეორიის ერთ-ერთი უმთავრესი ნაწილი – […]