რა არის სოციალ-დემოკრატია? (თავი I)

european.ge ქართულ საზოგადოებას სთავაზობს ინგვარ კარლსონისა და ანა მარია ლინდგრენის ცნობილ წიგნს „რა არის სოციალ–დემოკრატია“. წიგნში პოპულარული ენით არის გადმოცემული სოციალური დემოკრატიისა და ზოგადად სოციალური სახელმწიფოს ძირითადი პრინციპები. აგრეთვე განხილულია სოციალ–დემოკრატიის, როგორც იდეოლოგიის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპები, რაც მან ევროპაში გაიარა. წიგნს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სძენს ის გარემოება, რომ მისი ერთი თანაავტორი, ინგვარ კარლსონი, შვედეთის ყოფილი […]