ახალი კურსი საქართველოსთვის – განვითარების 14 პუნქტი

ვაგრძელებთ პროგრამული დოკუმენტების გამოქვეყნებას. ამჯერად გთვაზობთ იმ საკვანძო მომენტების ჩვენეულ ხედვას, რომლებსაც ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური სფეროების განვითარება უნდა დაეფუძნოს.    1           დემოკრატიული ეკონომიკა დღეს მთელ მსოფლიოში აღიარებულია, რომ სოციალური თანასწორობის მაღალი დონე ეკონომიკის განვითარების საფუძველია. თანასწორობის დამკვიდრება მხოლოდ არსებულის სამართლიანი გადანაწილებით არ მოხდება – უნდა უზრუნველვყოთ გადასანაწილებლის უწყვეტი შექმნა. ეს კი არსებულისაგან პრინციპულად განსხვავებულ, […]