განვითარების გზის არჩევანი

წინასაარჩევნო პროცესებზე მსჯელობისას სწორად მივიჩნიეთ, რომ მკითხველისათვის ერთი გრძელი და მშრალი პროგრამული ტექსტის ნაცვლად ჩვენი ხედვა შედარებით მოკლე სტატიების სახით წარგვედგინა, რომლებშიც ასახული იქნებოდა ჩვენი პოზიციები, მოსაზრებები და ხედვები როგორც ზოგად პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ საზოგადოებრივ საკითხებთან, ასევე კონკრეტული დარგების განვითარებასთან დაკავშირებით. უკვე გამოვაქვეყნეთ ტექსტები უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების, ქვეყნის მართვაში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ, ასევე – ეთიკის […]