ახალი ეტაპი ქართულ პოლიტიკაში

27 მაისს თბილისში ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული მანიფესტაცია რამოდენიმე ნიშნით იყო განსხვავებული და გამორჩეული. არსებითია, რომ  ეს განსხვავებები დადებითი და პოზიტიური შინაარსისაა. რაც თავის მხრივ იმითაა მნიშვნელოვანი რომ აჩენს წანამძვრებს, საქართველოში პოლიტიკური პროცესის განვითარებისა და მისი ახალ, უფრო მაღალ ეტაპზე ასვლის შესაძლებლობას.   ქართული ოცნების აქციაში მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობაზე კამათი და იმის მტკიცება ასი ათასზე […]