საქართველოს მდგრადი განვითარების კონცეფციისთვის

ბ-ნმა დავით ადეიშვილმა მოგვაწოდა 1992-93 წელს  ქართულ ჟურნალ “ეკონომისტში”  გამოქვეყნებული მასალა, რომელიც ვფიქრობთ აქტუალურია დღესაც და საინტერესო უნდა იყოს ჩვენი მკითხველისათვის, არა მხოლოდ როცორც პოლიტეკონომიური აზრის ისტორია. მკვლევართა არაფორმალურ ჯგუფ “ეკოსტრატის” სახით ჩამოყალიბებულ ავტორთა კოლექტივის (ეკ. მეცნ. კანდიდატები: მ. ადეიშვილი, გ. ლემონჯავა, ა. წაქაძე, მ. წერეთელი; ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნ. კანდიდატები: რ. ჩიტაშვილი, რ. წაქაძე და ეკონომისტი […]