ხარჯეფექტური ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემის მნიშვნელობა სამედიცინო ტურიზმის განვითარებისათვის საქართველოში

საქართველოს სურს სამედიცინო ტურიზმის განვითარება. ეს არა მარტო პოლიტიკური განცხადებებიდან ჩანს არამედ პოლიტკური დოკუმენტებიდანაც. გვაქვს კანონი ტურიზმის და კურორტების შესახებ, კანონი საკურორტო ზონების და კუროტული ადგილების სანიტარული დაცვის შესახებ, ხოლო სამედიცინო ტურიზმი სახელმწიფოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ნაწილია. ამავე დროს, ქვეყანას სურს სინგაპურის განვითრების მოდელს მიბაძოს. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტს არაერთხელ განუცხადებია. არის თუ არა ქვეყნის […]