"ახალი მანჯურიელი" თემურ ალასანია

ტერმინი ‘ახალი მანჯურიელები’ (New Mandarins) კომუნიკაციების თეორიაში ცნობილმა ამერიკელმა ლინგვისტმა და სოციალურმა მეცნიერმა ნოამ ჩომსკიმ 1969 წელს შემოიტანა, როდესაც გამოაქვეყნა წიგნი ნეოლიბერალურ პროპაგანდისტულ მანქანაზე.  აქვე მინდა დავძინო რომ ამ ტერმინის ჩამოყალიბებას ჩინელ ხალხთან არანაირი კავშირი არა აქვს – ეს ვიეტნამის ომის დროს ამერიკის სამხედრო-ინდუსტრიული კომპლექსის დაქირავებულ ფსევდო-ინტელექტუალურ კლასს აღნიშნავს და მანჯურიასთან მხოლოდ სიმბოლური კავშირი აქვს. […]