მწვანე ეკონომიკური დოქტრინისთვის (თეზისები)

ვფიქრობთ მკითხველისათვის ინტერესმოკლებული არ იქნება თუ როგორი იყო საქართველოს განვითარებაზე ხედვები პირველ პოსტსაბჭოთა საარჩევნო კამპანიის დროს(1990წ). გთავაზობთ საარჩევნო ბლოკ „თავისუფლებაში“  შემავალ „მწვანეთა“ პარტიის ერთ–ერთი ლიდერის დავით ადეიშვილის(დღეს „სოციალ–დემოკრატების“  წევრი) წინასაარჩევნო „თეზისებს მწვანე ეკონომიკური დოქტრინისათვის“(გაზ. „დედამიწა“,1990,სექტ.).  ჩვენის აზრით(მემარცხენე–ცენტრისტული თვალთახედვით), ამ პუბლიკაციის ბევრი დებულება დღესაც აქტუალურია.  დავით ადეიშვილი ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, თსუ დოცენტი. დაამთავრა თსუ საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი […]