ლაბორატორია ცვლილებებისთვის

ლაბორატორია 1918 თვითორგანიზებულ სტუდენტურ გაერთიანებას წარმოადგენს, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რამოდენიმე ათეულზე მეტ სტუდენტს აერთიანებს, დღიდან დღემდე იზრდება და სამოქალაქო აქტივიზმის გაღვივების, ქვეყნის განათლების სისტემაში ფუნდამენტური ცვლილებისა და ახალგაზრდების თვითგანვითარებისათვის ხელისშემწყობი გარემოს შექმნისათვის მიისწრაფვის.          დღეს საქართველოს მიერ არჩეული განვითარების პრიორიტეტები და  სოციალ ეკონომიკური კურსი აყალიბებს ისეთ სოციალურ რეალობას, სადაც განათლება არ ითვლება ადამიანის ფუნდამენტურ […]