ეთნოცენტრიზმის საფრთხე და გზა ეროვნული ერთსულოვნებისკენ

საქართველო, როგორც მრავალეთნიკური სახელმწიფო ოდითგან თანაბრად და თანასწორად იღებდა თავის წიაღში აქ მცხოვრებ ნებისმიერი წარმომავლობისა და აღმსარებლობის ადამიანებსა და ჯგუფებს. ქართველისთვის დღესაც საამაყოა ქართული ტოლერანტობა, ქართულ-ებრაეული მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობები და ყველსათვის ცნობილი ძველი თბილისის უბანი რომელშიც მეჩეთსა და სინაგოგას გვერდს ქართული ტაძარი უმშვენებდა და ეს არ ქმნიდა კომფლიქტსა და დაძაბულობას. საქართველოს არ ახსოვს ყოფილიყოს ჩვენში ისტორიულად […]