ევროპა და ძალაუფლება

ვაირა ვიკე ფრეიბერგაევროპა  და ძალაუფლება არც ისე  დიდი ხნის წინ, როდესაც ევროპული ქვეყნები მათი განუწყვეტელი ისტორიის მოკლე თუ ხანგრძლივ  პერიოდში ძლიერებად ითვლებოდნენ, ევროპა და ძალაუფლება სინონიმები იყო. დღეისათვის  დგას დიდი კითხვის ნიშნის მატარებელი ორი საკითხი: კვლავ არის თუ არა ევროპა მსოფლიოში უძლიერესი? დაკარგავს თუ არა ის თავის ადგილს, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გავლენას საერთაშორისო არენაზე? ხშირ  […]