ეთნოშოვინიზმის წინააღმდეგ

გლობალიზაცია ისეთივე გარდაუვალი მოვლენაა, როგორც სიკვდილი.  იმის მაგივრად, რომ ის არ შევიმჩნიოთ ანკი ბარიკადების აგება დავიწყოთ მის წინააღმდეგ პირველ რიგში უნდა ვეცადოთ ის ჩვენთვის სასარგებლოდ გამოვიყენოთ.  თუკი ქვეყანაში გლობალიზაციის წყალობით უამრავი ნაგავი შემოდის, ჩვენ პირიქით, უნდა ვეცადოთ კარგი შემოვიტანოთ ნაგავის მაგიერ.  ამავე დროს საკუთარი კარგის გატანაც შეიძლება იმისათვის რომ ქართული იდეაც მსოფლიო ცივილიზაციის ღირსეული ნაწილი […]