კონფორმიზმის ამორფულობა

ერთ-ერთი არგუმენტი, რითაც დღეს ჩვენში კონფორმიზმის გამართლებას ცდილობენ, იმ უდავო გარემოების მოშველიებაა, რომ კონფორმიზმი – აუცილებელი სოციალური ფუნქციაა. გაუგებრობის მიზეზი როგორც ჩანს, გაგებაზე დაბეჯითებული უარი უნდა იყოს, რაც თავის მხრივ… მოგეხსენებათ, თანამშრომლობაც  (კოლაბორაცია) აუცილებელი სოციალური ფუნქციაა, რომლის გარეშე ასევე ვერაფერს მივაღწევთ,  მაგრამ  სიტყვა კოლაბორაციონიზმს  უმეტესწილად უარყოფითი მნიშვნელობით ხმარობენ. რატომ ხდება ასე? სიტყვების ტექნიკური, ეტიმოლოგიური, მეცნიერული, […]

ბრეხტის რევოლუცია საქართველოში

ცნობილი ამერიკელი მეცნიერის თომას კუნის განმარტებით ყველაზე მნიშვნელოვანი რევოლუცია პარადიგმატულ გარდატეხას უკავშირდება ანუ აზროვნების წესის ცვლას.  ეს პროცესი დიდხანს გრძელდება და ხანდახან მას თაობები სჭირდება.  თუმცა თეატრალური წესებით ეს პროცესი უფრო მოკლეა.   არისტოტელეს ტრაგედიის სისტემაში კათარსისის გამოსაწვევად აუცილებელია რომ მთავარმა გმირებმა დიდი ცდომილება ჩაიდინონ და ერთ–ერთი მათგანი მაინც დაიღუპოს, რომ მაყურებელი განცდის შედეგად განიწმინდოს. […]