მიტინგების შემდგომ

         მიტინგები და თანამედროვე საქართველოს ისტორია განუყოფელი ნაწილია, წარმოუდგენელია 1980,1990, 2000 იან წლებზე რაიმეს დაწერა დააპირო და პირველ სურათად,  დიდი საპროტესტო მიტინგი არ წარმოგიდგეს. ყველაფერი 1980 იანი წლების მეორე ნახევარში დაიწყო, როდესაც ე.წ ეროვნული მოძრაობამ დაიწყო ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის,  მცირერიცხოვანი აქციები დროთა   განმავლობაში  გადაიქცა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ადგილად, განსაკუთრებით კი  9 აპრილის შემდგომ , როდესაც საბჭოთა […]