სამშობლოსთან ადამიანის მიმართების შესახებ 

ერი და სამშობლო, ეს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი და ადვილად გასაგები ცნებები აგერ უკვე რამდენი ხანია უდიდეს განხილვის საგანს წარმოადგენს, ჯერ კიდევ არჩილ ჯორჯაძე წერდა: არსად შეხვდებით ისეთ გაურკვეველ შეხედულებას ეროვნების შესახებ როგორც საქართველოშიო. ამ ფაქტს თავისი მთელი რიგი მიზეზები აქვს და ახლა არაა მათი განხილვა ჩემი მიზანი, მე მინდა უშუალოდ ადამიანისა და სამშობლოს და […]