ევროპული საზღვრების გეოპოლიტიკა

ევროპის საზღვრების საკითხი გაცილებით უფრო რთული საგანია, ვიდრე გვგონია, ვინაიდან ის ეხება არა უბრალოდ ევროპული კავშირის ახლანდელ გარე საზღვრებს, არამედ იმ საზღვრებსაც, რომლებიც შემოიხაზება მეტ-ნაკლებად უახლოეს მომავალში და იმ პრობლემებს, რომლებიც ამას თან მოჰყვება. ამასთან, ჩნდება კითხვა, რომელია საზღვრები იმისა, რასაც ჩვენ ვეძახით ევროპის კონტინენტს და ამ კითხვას მივყავართ უფრო მეტისაკენ, ვიდრე ეს არის სასკოლო […]