სოციალური სახელმწიფო და ქართული ნაციის მოდერნიზაცია

საქართველო, ეს ოდითგანვე მსოფლიო კულტურათა და ცივილიზაციათა გადაკვეთის წერტილი წარმოადგენს ერთ სამშობლოს მასში მცხოვრები მონათესავე და არამონათესავე ეთნოსების, მათ შორის დომინანტი ეთნოსი კი არის ქართული ეთნოსი. დღეს ჩვენთან ქართული ნაციონალური იდენტობის უმთავრესი განმსაზღვრელი წყარო არის ეთნიკური მომენტი. საქართველოში სახელმწიფოებრიობის არარსებობის გამო საბჭოთა რეჟიმის დროს, ჩვენში ქართველებმა გამოვიგონეთ მრავალი ტრადიცია, გავერთიანდით ქართული წარმომავლობის იდეის გარშემო და […]